בסופו של יום בניין הוא רק בניין, האנשים המשתמשים בו – הם החשובים ביותר

כל הזכויות שמורות  |  BOLDER ARCHITECTURE 2020 ©