תהליך העבודה

- למידת הצרכים, החלומות והשאיפות של הלקוח.

- מחקר מעמיק על אתר הפרויקט, סביבתו הפיזית והאנושית - מה האווירה, מי האנשים  ואילו קשרים ניתן ליצור או לרתום לטובת הפרויקט.

- בניית הפרוגרמה מעמיקה, מהם חלקי הפרויקט, פיתוח שפה עיצובית ומציאת פתרונות

ייחודיים לפרוייקט.

-  חלופות תכנון ראשוניות והערכות תקציב.

- שלב המעשים: הכנת תכניות, תהליכי רישוי, מכרזים וביצוע.