Dvora Hanevia
Dvora Hanevia

Dvora Hanevia
Dvora Hanevia

דרומית דבורה
דרומית דבורה

Dvora Hanevia
Dvora Hanevia

1/6
מבני מגורים צפון תל-אביב
הגוש הגדול/דבורה הנביאה
הובלת פרויקט במשרד לוטן אדריכלים
מגרש כפול לשני מבני מגורים
Revit