Kindergarten
Kindergarten

North facade

Kindergarten
Kindergarten

4 kindergarten classes

ראשונה
ראשונה

Kindergarten
Kindergarten

North facade

1/5
PTBM
PTBM

PTBM
PTBM

PTBM
PTBM

PTBM
PTBM

1/5
מתחם קארו - עיריית פתח-תקווה

חלופה 1 - אגף ביטחון ושיטור עירוני

חלופה 2 - אגף ביטחון, שיטור עירוני ומוקד עירוני

הובלת פרויקט במשרד ג'ויס אורון אדריכלים

PTB
PTB

PTB
PTB

PTB
PTB

PTB
PTB

1/3
גן ילדים - גליל ים

ארבע כיתות גן בשתי קומות לשכונה החדשה